1) http://s001.radikal.ru/i193/1105/27/39d76255eb7b.gif

Код:
<a target="_blank" href="https://98.mybb.ru"><img src="http://s001.radikal.ru/i193/1105/27/39d76255eb7b.gif" ></a>

2) http://s60.radikal.ru/i169/1105/c6/b2be95b94501.png

Код:
<a target="_blank" href="https://98.mybb.ru"><img src="http://s60.radikal.ru/i169/1105/c6/b2be95b94501.png" ></a>

3) http://s61.radikal.ru/i172/1105/2e/f8a798a7ae98.gif

Код:
<a target="_blank" href="https://98.mybb.ru"><img src="http://s61.radikal.ru/i172/1105/2e/f8a798a7ae98.gif" ></a>

4) http://s1.ipicture.ru/uploads/20120711/WwLDOaGC.gif

Код:
<a target="_blank" href="https://98.mybb.ru"><img src="http://s1.ipicture.ru/uploads/20120711/WwLDOaGC.gif" ></a>

5) http://s019.radikal.ru/i638/1205/de/a2f12b3c1e03.gif

Код:
<a target="_blank" href="https://98.mybb.ru"><img src="http://s019.radikal.ru/i638/1205/de/a2f12b3c1e03.gif" ></a>